Witamy

Szybka i skuteczna windykacja polubowna dla firm i w sprawach prywatnych, działania w terenie - pełna obsługa, wraz z opieką prawną.

 

- Działania ugodowe zapobiegające kierowaniu sprawy na drogę sądową

- Doprowadzanie do pojednania stron i zawarcia ugody przed dochodzeniem roszczeń

- Pomoc i doradztwo prawne

- Pisanie pozwów, prowadzenie spraw w sądach, egzekwowanie z nakazów i wyroków.

- monitoring i kontrola terminowości płatności

 

JEDNOSTKOWE SPRAWY LUB STAŁA WSPÓŁPRACA PRZEJRZYSTE NIE WIĄŻĄCE UMOWY, BEZ UKRYTYCH KOSZTÓW

 

OPIEKA

Oferujemy pełen zakres działań windykacyjnych:

- czynności zmierzające do polubownego uzyskania należności, zanim będziesz musiał ponieść koszty sądowe i czekać długi czas na nakaz.

- prowadzimy działania pojednawcze przed skierowaniem sprawy do Komornika jeżeli posiadacie Państwo prawomocny nakaz zapłaty

- przygotowujemy pozwy, reprezentujemy i prowadzimy sprawy w sądach, uzyskujemy nakazy i wyroki oraz dochodzimy należności z nakazów i wyroków.

- nadzorujemy płatności dla Państwa pod kątem ich terminowych wpływów