Realizacja windykacji lub innego zadania

ODZYSKIWANIE NALEŻNOŚCI – WIELKOPOLSKA I CAŁA POLSKA - realizacja

Windykacja długów Poznań, Wielkopolska, cała Polska.

Po udzieleniu Pełnomocnictwa nasza firma windykacyjna natychmiast przystępuje do realizacji zadania w Wielkopolsce i na terenie całej Polski. Jeden lub kilka dni zajmuje logistyczne przygotowanie się do sprawy. Sprawdzenie adresów, kontaktów, weryfikacja dokumentów pod względem prawnym jeśli taka jest konieczność i inne czynności, które są niezbędne by dochodzenie należności wykonać skutecznie i profesjonalnie czyli aby zakończyło się jak najbardziej ugodowym rozwiązaniem sprawy dla stron.

 

ODZYSKUJEMY NALEŻNOŚCI: WIELKOPOLSKA I CAŁA POLSKA. NIE BAZUJEMY NA WYSYŁANIU ZA POŚREDNICTWEM POCZTY LISTÓW, WEZWAŃ I MONITÓW ORAZ NA SAMYM TELEFONOWANIU. Takie metody mogą nie przynosić skutku. Listy, Wezwania i monity nie są odbierane albo nie dochodzą bo wysyłane są na adres gdzie dłużnik już nie przebywa. Do działań musi przystąpić WINDYKATOR TERENOWY aby rozeznać dla Państwa sytuację i podjąć odpowiednie czynności zmierzające do polubownego rozwiązania sprawy.

 

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI W WIELKOPOLSCE I W CAŁEJ POLSCE - JEST PRZEPROWADZANA NATYCHMIAST. KONTAKTUJEMY SIĘ Z DŁUŻNIKIEM BEZPOŚREDNIO.

TRZEBA JECHAĆ NA ROZMOWĘ Z DŁUŻNIKIEM DO DOMU LUB FIRMY. PRZEPROWADZAMY KONIECZNE DZIAŁANIA W TERENIE - WIELKOPOLSKA, CAŁA POLSKA , W MIEJSCU ZAMIESZKANIA, W MIEJSCU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI – wszystko bez naruszania przepisów obowiązującego prawa. Dążymy w ten sposób to polubownego uzyskania należności. Chcemy abyście Państwo uzyskali należność lub doszli do porozumienia z dłużnikiem w taki sposób by skutkiem naszych działań była zgoda, porozumienie, ugoda między stronami, a nie zaogniony konflikt i usilna walka w sądach. Nasze działania maja pozostawiać dobre skutki dla Państwa. Nie problem odzyskać należność. Sztuka zrobić to dobrze czyli tak aby działania nie niosły za sobą negatywnych skutków moralnych, a dawały poczucie spokoju, zgody, pojednania.

ODZYSKIWANIE DŁUGÓW W WIELKOPOLSCE I W CAŁEJ POLSCE - to profesja wymagająca zaangażowania.

 SKUTECZNA WINDYKACJA JEST WTEDY GDY DŁUŻNIKOWI ZACZYNA ZALEŻEĆ NA JAK NAJSZYBSZYM POLUBOWNYM ROZWIĄZANIU SPRAWY. NASZ KLIENT MUSI CZUĆ, ŻE KAŻDA JEGO SPRAWA JEST TRAKTOWANA PRZEZ NAS BARDZO POWAŻNIE I Z ZAANGAŻOWANIEM I NIE KOŃCZY SIĘ NA WEZWANIU LUB KONTAKCIE TELEFONICZNYM.

 

Nasze usługi windykacyjne są w pełnym zakresie. Współpracujemy z doświadczonymi Prawnikami, którzy są do Państwa dyspozycji w każdej potrzebnej kwestii. Doradzamy i opiniujemy we wszystkich sprawach, w każdym zakresie, na terenie Wielkopolska i cała Polska.

 

 

 

Wiemy, że tradycyjna droga czyli wezwanie do zapłaty, pozew do sądu, Nakaz i działania komornicze to czas bardzo długi, wynoszący minimum kilka miesięcy i obfitujący w wiele stresów, w tym natury moralnej. DLATEGO PRZED SKIEROWANIEM SPRAWY NA DROGĘ SĄDOWĄ NALEŻY PODJĄĆ NATYCHMIASTOWE DZIAŁANIA - zmierzające do uniknięcia tego procesu. Docieramy bardzo szybko do dłużników nie tylko na terenie Wielkopolski ale w całej Polsce.

 

Czasem wystarczy tylko nadzorować płatności by w terminie spływały, czasem wystarczy pieczęć prewencyjna na fakturach, umowach lub innych dokumentach. Czasem trzeba w bardzo delikatny i wyszukany sposób postąpić wobec dłużnika bo jest stałym kontrahentem. Wszystkie te zadania realizujemy.

 

DZIAŁAMY W WINDYKACJI W WIELKOPOLSCE I W CAŁEJ POLSCE OD 1998 ROKU.