Koszty i prowizja

Prowizja naliczana jest po wyegzekwowaniu należności na Państwa konto lub na konto naszej firmy, według wcześniejszych uzgodnień. Wysokość prowizji ustalana jest indywidualnie do każdej sprawy ponieważ każda sprawa ma inną specyfikę.

 

Wysokość prowizji zależy od takich czynników jak:

- wysokość odzyskiwanej kwoty

- czas jaki upłynął od terminu zapłaty opisanego na fakturze czy umowie

- rodzaj należności: faktura, umowa, Nakaz Sądu.

- nakład pracy związanej z działaniami w terenie

- inne czynniki specyficzne dla danej sprawy, które trzeba uwzględnić

 

Prowizja i inne zlecone przez Państwo usługi rozliczane są na podstawie faktur VAT. PRZY PRZEKAZANIU SPRAWY PO KRÓTKIEJ ROZMOWIE SZYBKO WYCENIAMY JEJ KOSZT

 

Przy przekazaniu większej ilości spraw oraz przy stałej współpracy stwarzamy cennik.

ZALEŻY NAM NA TYM ABYŚCIE PAŃSTWO BYLI ZADOWOLENI Z SZYBKOŚCI DZIAŁANIA I NASZEJ SKUTECZNOŚCI PRZY JAK NAJNIŻSZYCH PONOSZONYCH PRZEZ WAS KOSZTACH.

 

CHCEMY ABYŚCIE ZAWSZE Z ZAUFANIEM I CHĘTNIE PRZEKAZYWALI NAM SWOJE SPRAWY.