Przekazanie sprawy i współpraca

Umowa o stałej współpracy: zawierana na czas nieokreślony lub określony.

Prosta, przejrzysta umowa NIE WIĄŻĄCA W JAKIKOLWIEK SPOSÓB, z możliwością wypowiedzenia w każdej chwili, dostosowana do wymogów klienta.

 

NIE NAKŁADAJĄCA NA NASZEGO KLIENTA ŻADNYCH DODATKOWYCH KOSZTÓW. KOSZTY DZIAŁAŃ WINDYKACYJNYCH PONOSI NASZA FIRMA. NASZ KLIENT PŁACI PROWIZJĘ ZE ŚRODKÓW, KTÓRE DLA NIEGO WYEGZEKWUJEMY.

 

W ramach stałej współpracy nasz klient decyduje kogo z dłużników i kiedy nam przekaże do windykacji. Dostosowujemy współpracę do wymogów klienta

 

NA ŻYCZENIE KLIENTA UDZIELAMY PORAD PRAWNYCH W KAŻDEJ SPRAWIE JAKA

JEST DLA NIEGO WAŻNA.

 

CHĘTNIE PRZYJEDZIEMY DO PAŃSTWA NA SPOTKANIE.

 

Zlecenie jednej lub kilku spraw.

Przekazanie jednej lub kilku spraw następuje na podstawie prostego zlecenia w którym zawarte są dane:

- Nazwa firmy, imię i nazwisko osoby lub osób będących dłużnikami

- adresy, kontakty telefoniczne

- opis dokumentu z tytułu którego istnieje zobowiązanie, czyli: umowa, faktura, Nakaz i inne

- kwota zadłużenia

- ustalone wcześniej telefonicznie lub mailowo: wysokości prowizji, terminy realizacji, konta na które mają wpływać środki.

– dane zlecającego i osoby wyznaczonej do kontaktu w sprawie

 

Resztę potrzebnych informacji, które mogą pomóc w skuteczności działań i inne potrzebne według Państwa oceny przekazywane są już telefonicznie lub mailowo. LUB OSOBIŚCIE NA SPOTKANIU.

Na podstawie zawartej umowy z Państwem lub na podstawie otrzymanego zlecenia na windykację lub inną czynność – sporządzamy krótkie Pełnomocnictwo uprawniające nas do działań w przekazanej sprawie. Tym Pełnomocnictwem legitymujemy się przed dłużnikiem lub stroną